PAGINA SE INCARCA...
 
Versiunea in romana English version

ASF nu este responsabila pentru continutul raportarilor in format PDF publicate aici.Raspunderea apartine in totalitate emitentilor.


Filtreaza rezultatul
CUI Cod ISIN
Denumire emitent Tipul raportarii
Data eveniment/perioadŃ de raportare:de la (zz/ll/aaaa) ; La (zz/ll/aaaa);
Data publicŃrii: de la (zz/ll/aaaa) La (zz/ll/aaaa);
Motivul retransmiterii fisierului Titlul documentului
Limba Tip incarcare
Emitent de actiuni/
Titluri de creanta

Tiparire excelRender Total: 61127   <<<  1   2   3   4   5   6   7   8   9   10 
Denumire emitentCUICod ISINDetalii emitentTitlul documentului Tipul raportariiData eveniment/Perioada raportareData si ora publicariiMotivul retransmiteriiTip incarcareLimbaVersiunea curentaVersiuni incarcateEmitent de actiuni/
Titluri de creanta
AEROSTAR S.A. BACAU950531ROAEROACNOR5
Convocarea adunarii generale a actionarilor - RC11exceptionala2009-5-12009-03-27 01:25-Prima incarcarero
Ambele
AEROSTAR S.A. BACAU950531ROAEROACNOR5
Convocarea adunarii generale a actionarilor - RC11exceptionala2009-5-92009-05-08 04:48-Prima incarcarero
Ambele
AEROSTAR S.A. BACAU950531ROAEROACNOR5
Convocarea adunarii generale a actionarilor - RC11exceptionala2009-5-142009-05-12 21:40-Prima incarcarero
Ambele
AEROSTAR S.A. BACAU950531ROAEROACNOR5
Situatia semestriala a a activelor, datoriilor si capitalurilor proprii- societati comerciale - RSEM201semestrialaSem 1/20092009-07-23 16:13corectare Nume raportareCorectarero
Ambele
AEROSTAR S.A. BACAU950531ROAEROACNOR5
Contul de profit si pierdere - RSEM202semestrialaSem 1/20092009-07-23 16:14retransmitere fara acces logCorectarero
Ambele
AEROSTAR S.A. BACAU950531ROAEROACNOR5
Declaratie - RSEM701semestrialaSem 1/20092009-07-23 16:18eroare log: Nu aveti dreptul LOG_PROCESE_R !!!Corectarero
Ambele
AEROSTAR S.A. BACAU950531ROAEROACNOR5
Raport auditor - RSEM601semestrialaSem 1/20092009-07-23 16:24aaaaCompletarero
Ambele
AEROSTAR S.A. BACAU950531ROAEROACNOR5
Raport consiliul de administratie - RSEM501semestrialaSem 1/20092009-07-23 16:27Tipul raportului trebuie sa fie Corectat sau AdaugatCompletarero
Ambele
AEROSTAR S.A. BACAU950531ROAEROACNOR5
Comunicat disponibilitate situatii financiare semestriale - DISPOSEME01semestrialaSem 1/20092009-07-23 16:36-Completarero
Ambele
AEROSTAR S.A. BACAU950531ROAEROACNOR5
Situatii financiare semestriale - STFINSEM01semestrialaSem 1/20092009-07-23 16:52raportare semestriala completa .pdfCompletarero
Ambele
Sesiune creata acum: 0 minute.       (Build info: 1 | 2.12.2008, Tomcat 5 Version)       Mesaje: